Hol vagyok?       Általános Szerződési Feltételek   >>  
twitter    facebook    RSS
Regisztráció
Hírlevél
1. Bevezetés

1.1 A fourfourtwo.hu és 442.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal), a Candover Kft. (1184 Budapest, Építő u. 13/C.; cégjegyzékszám: 01-09-73488) a továbbiakban: (Üzemeltető vagy Candover) üzemelteti és tartja fenn.

1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy napi hírekkel és információkkal lássa el a labdarúgás szerelmeseit és előfizetőink az Interneten is előfizethessenek a FourFourTwo Magazin nyomtatott kiadványára, illetve megvásárolhassák a Candover márkáit viselő termékeket. Weboldalon keresztül értékesített előfizetések és termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó távközlő eszköz (nyomtatvány, levél, sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, telefon, fax, SMS) használata útján kötött szerződésekre, és az azok alapján, illetve személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.

1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

1.5 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.


2. A Weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások megrendelésére vonatkozó információk

2.1 A Weboldalon megtalálható termékek Weboldalon keresztül történő megvásárlása előzetes regisztráció alapján, lehetséges. A Weboldalon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon, elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.

2.2 A Candover által kiadott kiadványok aktuális előfizetési árait a Weboldal nyitóoldaláról elérhető oldalak tartalmazzák.

2.3 A Weboldalon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek kizárólag a FourFourTwo Magazin esetében tartalmazzák a megrendelt termék magyarországi kézbesítési címre történő eljuttatásának költségét is.

2.4 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon feltüntetett termékek rendelkezésre állása vagy szolgáltatása tekintetében.

2.5 A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelés megérkezését az Üzemeltető e-mailben visszaigazolja.


3. A megrendelőt megillető elállás joga és a szavatosságra vonatkozó tájékoztatás

3.1 A fogyasztó – vagyis a termékvásárlásra, illetve a lapelőfizetésre vonatkozó szerződést gazdasági tevékenységén kívül eső célból megkötő személy – jogosult a küldemény kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni.

3.2 Az elállási jog a lapelőfizetés kivételével minden, a Weboldalon keresztül értékesített termékre vonatkozik. A magazin előfizetésre vonatkozó előfizetési szerződések megszüntetéséről jelen ÁSZF 6. pontja rendelkezik.

3.3 A megrendelők elállásra vonatkozó igényüket e-mailben, vagy személyesen jelenthetik be. A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén az Üzemeltető az elállással érintett áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizeti. Amennyiben a megrendelő postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, az Üzemeltető legkésőbb a visszaküldött termék Kiadóba történő megérkezésétől számított 30 napon belül utalja vissza az összeget a megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. A vásárolt termék sérülésmentesen eljuttatása után a visszatérítendő összeget a szállítási és csomagolási költségek, valamint a banki utalás költségei csökkentik.

3.4 Amennyiben a Weboldalon vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az Üzemeltető nem vállalja a vételár visszatérítését.

3.5 Ha a Weboldalon megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Üzemeltető díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha a megrendelő ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, az Üzemeltető a termék vételárát visszatéríti. A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelő a PTK szabatossági szabályai szerint jelentheti be az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 5. pontjában megjelölt elérhetőségein.


4. Kiszállítás feltételei

4.1 A megrendelt termék értékétől függően a kiszállítást a Magyar Posta, vagy a GLS Hungary Csomag Logisztikai Kft. végzi.

4.2 A Csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

4.3 A GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. az általa kézbesített küldemények esetén a kiszállítás meghiúsulása esetén következőket vállalja:

- Ha a címzett nem tartózkodik a szállítási címen, úgy egy értesítő-kártyát hagy a helyszínen. Az értesítőkártyán megtalálható a csomagszám, valamint a GLS telefonszáma. A címzettnek 5 munkanapja áll rendelkezésére, hogy új kiszállítási napot egyeztessen a GLS-sel. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a GLS a csomagot visszajuttatja a Feladóhoz

- Amennyiben a címzett nem tartózkodik a szállítási címen és értesítés nem hagyható neki (pl. zárt lépcsőház), úgy a GLS a kézbesítést a következő napon újból megpróbálja. Ha a kézbesítés második alkalommal is meghiúsul, úgy a csomagot visszaküldi a Feladóhoz.

- Átvétel megtagadásának minősül, ha a címzett – utánvétes csomag esetén – nem tudja kifizetni a csomagért beszedendő összeget. Ilyen esetben a GLS a kiszállítást újra – a címzettel egyeztetett időpontban 5 munkanapon belül - megkísérli. Ilyen esetnek minősül az is, ha az áruátvétel a GLS gépjárművezetőjének megérkezését követően 10 percen belül nem történik meg.

4.4 A megrendelt ajándéktárgyak kiszállítására a bruttó vásárlási érték alapján szállítási címenként a következő bruttó szállítási költséget számítjuk fel. A pontos fizetendő értéket a vásárlás során, és a visszaigazolásban is megtalálja. A vásárlási értékbe csak a szállítási költséggel terhelt termékek értéke számít bele.

5. Fizetési módok

5.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi – termékektől, illetve szolgáltatástól függő - fizetési módok érvényesek:

(a) Az Üzemeltető által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával vagy Postán történő kiegyenlítésével;


6. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó információk

6.1 A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a Weboldal ügyfélszolgálata szünetel.

6.2 Az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó adatok:

(a) telefonszám: (36-20) 427-2480 (elérhető hétfő és csütörtök között 8-tól 17 óráig, pénteken, 8-tól 16 óráig)
(b) e-mail: elofizetes@fourfourtwo.hu
(c) faxszám: (36-1) 291-5108;
(d) levélcím: Candover Kft., 1680 Budapest, Pf.: 43.

6.3 Lapelőfizetés megrendelése esetén az előfizetési díj befizetése után a Candover értesítőt küld a számlafizető részére az előfizetése indítási időpontjáról, és kézbesítési címéről. A Candover az előfizetés lejárta előtt egy hónappal automatikusan hosszabbító csekket küld a magyarországi számlázási címre, így az előfizetőnek nem kell figyelnie a dátumokra ahhoz, hogy előfizetése folyamatos legyen, és ne maradjon le egy lapszámról sem. Előfizetés meghosszabbítása történhet a Candover megbízásából eljáró terjesztőnél is, készpénzes fizetéssel.


6.4 A magazinokat és esetenként a termékeket is zárható, szabvány levélszekrénybe kézbesíti a Kiadóval szerződésben lévő terjesztő vagy az Üzemeltető más alvállalkozója. Ennek hiánya esetén az előfizető kérésének megfelelően a kézbesítés egyéb helyre is történhet, ilyen esetben azonban a magazin vagy a termék biztonságos megérkezéséért a terjesztő, kézbesítő nem vállal felelősséget. A heti- és havilapokat legkésőbb az árus megjelenés napján kézbesítjük. A levélszekrényhez történő eljutást az előfizetőnek kell biztosítania, szükség esetén kapukulcsot vagy kapukódot kell a kézbesítő rendelkezésére bocsátania. A terjesztő az így kapott kapukulcsokat és kapukódokat nyilvántartásba veszi, amelyek kezeléséért a kézbesítők tartoznak felelősséggel. A pontos kézbesítés érdekében az előfizetőnek a postaládáján fel kell tüntetnie a kézbesítési nevet.

6.5 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket az Üzemeltető – a 6.4 pontban foglalt eljárás kivételével – vételár kiegyenlítésétől, vagy utánvéttel való megrendelés esetén a megrendelés leadásától számított 1-2 héten belül juttatja el címzett részére.


7. A lapelőfizetésekre vonatkozó speciális rendelkezések

7.1 A Candover csak a belföldi lapelőfizetéseket kezeli.


7.4 Az előfizetői díj megfizetésével határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre az előfizető és a Candover között. Az előfizetési díj megfizetését követően, Candover kötelezettsége a magazin eljuttatása az előfizető által megadott kézbesítési helyre. A kézbesítés a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározottak szerint történik.

7.5 Az előfizetők a megrendelésekkel, előfizetésekkel kapcsolatos címváltozásokat, esetleges észrevételeket és reklamációkat az alábbi elérhetőségeken jelenthetik be:

(a) telefonszám: (36-20) 427-2480 (elérhető hétfő és csütörtök között 8-tól 17 óráig, pénteken, 8-tól 16 óráig);
(b) e-mail: elofizetes@fourfourtwo.hu
(c) faxszám: (36-1) 291-5108;
(d) levélcím: Candover Kft., 1680 Budapest, Pf.: 43.


7.6 Candover a címváltozásokat - átfutási idejük miatt - nem minden esetben tudja a következő lapszámnál érvényesíteni. Abban az esetben, ha az előfizető címváltozását e-mail-ben vagy levélben jelenti be, a bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

(a) régi kézbesítési cím;
(b) új kézbesítési cím;
(c) levélben történő bejelentés esetén telefonszám megadása is kötelező, amelyen Candover elérheti a bejelentőt egyeztetés céljából).


7.8 Az előfizető csak nem teljesítés esetén jogosult a Candoverrel kötött előfizetői szerződését felmondani. A magazin esetleges megszűnése esetén, Candover az előfizetés hátralévő időtartamára eső előfizetési díjat az előfizetőknek külön kérés nélkül visszatéríti.8. Vegyes rendelkezések

8.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2007. 09. 01. Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltető az új szerződési feltételeket közzéteszi a Weboldalon, és a Weboldal nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

8.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozata rögzíti.

8.3 Az Üzemeltető a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges.

2009. 06. 01.

Bookmark and Share